Bericht van de voorzitter

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

De trouwe lezers van onze IWS-pagina in dit magazine zijn er aan gewend dat in deze tekst regelmatig oude Nederlandse gezegdes worden aangehaald. Altijd gebeurde dit in relatie tot het behandelde onderwerp, maar deze keer is het met een persoonlijke reden.
“Er is een tijd van komen en een tijd van gaan” heeft namelijk te maken met het feit dat de tijd van gaan voor ondergetekende is gekomen. Met ingang van 1 januari 2019 heb ik namelijk mijn functie als voorzitter van het bestuur van de Stichting International Whisky Society beëindigd.
Als mede-oprichter en sindsdien als voorzitter actief in het bestuur van de IWS geeft het mij een goed gevoel dat deze club zich heeft ontwikkeld tot de grootste consumentenclub van whiskyliefhebbers in Nederland met ruim 1.200 leden. Opgericht op 5 december 2003 door de Scotch Single Malt Whisky Society - de vereniging van whisky importeurs in Nederland - en het International Malt Whisky Festival heeft dit initiatief getoond te voorzien in een bestaande behoefte bij die mensen, die zich verder wilden verdiepen in de kennis en geneugten van whisky in het algemeen en Scotch Single Malt Whisky in het bijzonder.
Vanaf de start met de ongeveer 300 leden van de IMWF heeft het bestuur in goede harmonie en in een vrijwel constante samenstelling zich ingezet daar invulling aan te geven.
Het is daarom dan ook dat ik met enige trots mag zeggen dankbaar te zijn dat ik 15 jaar als voorzitter deel heb mogen uitmaken van dit bestuur en mede richting heb kunnen geven aan het beleid, dat tot het nog altijd succesvol functioneren van de IWS heeft geleid.

Voor de leden hebben overigens recentelijk nog meer veranderingen plaats gevonden. De uitgever van Whisky Etc. Magazine - Waterfront Media Concepten BV. heeft ons in augustus 2018 mede gedeeld dat zij de exploitatie beëindigt en het contract met de IWS opzegt. Het bestuur heeft snel actie ondernomen en er uiteraard voor gezorgd dat de leden een whiskymagazine blijven ontvangen. Hetgeen betekent dat u vanaf 1 januari 2019 het bij velen van u reeds bekende Whiskymagazine “WHISKY PASSION” viermaal per jaar gaat ontvangen, terwijl ook het laatste nummer van 2018 door dit blad verzorgd werd. Het gevolg van deze ontwikkeling en mede door verhoogde kosten van de entree tot het International Whisky Festival en de BTW betekent wel dat wij m.i.v. 1 november 2018 - na 5 jaren een constante prijs te hebben gehandhaafd - de bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting IWS hebben moeten verhogen naar €. 74.50.

Tenslotte wens ik het bestuur veel succes in de komende jaren bij het leiding geven aan de Stichting International Whisky Society en eindig ik met een tot ziens op één van de vele whisky-activiteiten in de toekomst.

Stichting International Whisky Society,
Voorzitter,
Ger M. Kleinjan