Bericht van de voorzitter

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

In de tachtiger jaren hoorde men door de oudere generatie vaak beweren dat er onder de jongelui te weinig initiatief was om nieuwe activiteiten te ontplooien. Men zag dat als voornaamste reden voor de toen actuele crisisjaren in ons land. Gelukkig is gebleken dat dit van tijdelijke aard was en volgden in de jaren er na een duidelijke opleving, die mede te maken had met een verandering van mentaliteit – geldend voor alle leeftijdsgroepen - bij ondernemend Nederland.

Eind van de 20ste eeuw en in de eerste jaren na het millenium werd de slogan “wie niets probeert, heeft nooit succes” weer nieuw leven in geblazen en dat leidde tot het ontstaan van nieuwe ideeën en bedrijven. Natuurlijk niet allemaal succesvol, maar wij als whiskyliefhebbers werden geconfronteerd met geslaagde fenomenen als NAS-whisky’s en whiskyfestivals.

Persoonlijk – zoals de lezer van deze pagina weet – niet altijd even enthousiast over de eerstgenoemde, maar wel positief over het ontstaan van de festivals, met als exponent het International Whisky Festival, dat november j.l. weer plaats vond in de Grote Kerk in Den Haag.

Het eerste en tegelijk - zoals zo vaak bij nieuwe initiatieven - grootste en landelijk belangrijkste evenement, voor de whiskyconnaisseur en de beginnende whiskydrinker.

De aanbieders van al deze geneugten stonden overigens ook aan de basis van een ander succesvol initiatief uit eerdergenoemde periode t.w. de Stichting International Whisky Society . Opgericht 5 december 2003 en tot stand gekomen door een samenwerking van het International Malt Whisky Festival en de Scotch Single Malt Whisky Society. Deze IWS viert in 2018 zijn 3de lustrum. Hét moment dus voor een beetje geschiedenis over het waarom en hoe het is gekomen.

De SSMWS, opgericht door Food from Britain en een aantal whiskyimporteurs in 1990 met als doelstelling de promotie van Scotch Single Malts in Nederland, organiseerde proeverijen voor consumenten in het gehele land. Op al deze avonden kwam de vraag van de aanwezigen of zij ook lid konden worden van de SSMWS. Dat was onmogelijk, aangezien statutair was vastgesteld dat uitsluitend importeurs lid konden zijn. Als voorzitter van de SSMWS, kreeg ik daarom in 2003 het verzoek van de ledenimporteurs de mogelijkheid te onderzoeken een landelijke consumentenclub voor whiskyliefhebbers op te richten. Na gesprekken met bestaande locale en regionale clubs werd een combinatie met de sinds 2000 bestaande International Malt Whisky Society als de beste garantie voor succes gezien en zo geschiedde. In 2003 namen twee bestuursleden van de SSMWS zitting in het bestuur en er werd gestart met een paar honderd leden van het IMWS. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een landelijke club met een al jaren stabiel aantal van 1.200 deelnemers, waarbij de oorspronkelijke leden nog altijd genieten van de voordelen van het lidmaatschap van de IWS.

Ons 15-jarig bestaan zal gevierd worden op 8 september 2018 op een voor vele leden bekende locatie t.w. het Nutshuis in Den Haag t.o. de Grote Kerk. Details volgen via www.whiskysociety.nl.

Veel IWS-ers hebben gedurende het laatste festival onze stand weer bezocht met als positief gevolg dat de Eigen Bottelingen voorraden Glen Moray, Bunnahabhain en Linkwood tot een tiental flessen van elk zijn beperkt. Nabestellingen nog mogelijk, maar een snelle actie is geboden om deze exclusieve single malts in uw bezit te krijgen.

Voor aanmeldingen reizen in 2018 geldt eigenlijk hetzelfde en als u een bezoek aan Schotland wil brengen o.l.v. onze whiskyexpert Wim Wamelink meld u dan nu reeds bij hem via het emailadres secretariaat@whiskysociety.nl voor nadere informatie. Het aantal plaatsen is beperkt en voor Islay en Orkney zijn al meerdere aanmeldingen vastgelegd. Naast Schotland wordt – bij voldoende interesse - ook een reis naar Ierland gepland.

Tot de volgende keer,

Voorzitter,
Ger Kleinjan.