Nieuwsbrief van de IWS

Nieuwsbrief april 2020

Beste IWS leden,

Even een extra bericht tussendoor, vooral vanwege binnengekomen nieuws van het International Whisky Festival.

Allereerst willen wij de hoop uit spreken dat iedereen het red om zonder al te veel moeilijkheden deze bijzondere tijd door te komen. Gezondheid blijkt én blijft toch het belangrijkste en dat wensen wij als bestuur ieder van harte toe.
En blijf regelmatig genieten van een mooie dram!

Lees verder